Working Group on Social Mobilization

Benoy Peter, Baishali Goswami, Rajkiran M K
Dharmendraji, Mansoorji, Santi Snigdha
Jean Dreze
Jyotsna Tirkey
Manish Jain
Manisha Priyam
Meenakshi Ganguly
Niranjan Aradhya
Rishikesh B.S.
Sajitha Bashir

Working Group on Education Support to Schools and Communities

NameInstitution
Ajay Singh
Anjali Noronha
Anusha Ramanathan
Anusha Sharma
Brinda Rao, Malarkody Sekar
Deepika Singh
Dhir Jhingran
Hardy (Hridyakant Dewan)
Jayshree Oza
Jennifer Thomas
Mani Ravi, Nomita Sikand, Somya Nand
Maya Menon
Mythili Ramachand
Nagendra Nagpal
Nishi Mehrotra
Padma Sarangapani
R Govinda
Rohit Dhankar
Sanjay Bhattacharya
Shubhra Chatterji, Aatanu Sain
Sriranjani Ranganathan
Subhankar , Aravinda Kudla
Subir Shukla
Suresh TS, Sai Chandrasekhar, Hamsa
Umesh Malhotra
Usha Menon
Venita Kaul

Working Group on Research

NAME
Archana Mehendale
Jean Dreze
Jyotsna Jha
Rishikesh B.S.
Sajitha Bashir
Vikas Maniar

People who attended the July 16th Meeting

NAME
Abhishek Choudhary and Saransh Vaswani
Akila Radhakrishnan
Anita Rampal
Anjali Noronha
Anjela Taneja
Anusha Ramanathan
Anusha Sharma
Anvar Sadath
Archana Mehendale
Benoy Peter, Baishali Goswami, Rajkiran M K
Brinda Rao, Malarkody Sekar
Deepika Singh
Dharmendraji, Mansoorji, Santi Snigdha
Jennifer Thomas
Jyotsna Jha
Jyotsna Tirkey
Mani Ravi, Nomita Sikand, Somya Nand
Manisha Priyam
Maya Menon
Mythili Ramachand
Niranjan Aradhya
Padma Sarangapani
R Govinda
Rishikesh B.S.
Sajitha Bashir
Shubhra Chatterji, Aatanu Sain
Sriranjani Ranganathan
Subhankar , Aravinda Kudla
Suresh TS, Sai Chandrasekhar, Hamsa
Umesh Malhotra
Vedavathi M
Yogesh KS